Hello World

  • Hello World

светъл ейл, скромен откъм алкохол, но щедър откъм вкусове и аромати.

Beers
Обем 0.330
Алкохолен Градус 4.7

Обем: 0.330

Алкохолен Градус: 4.7 %

  • 0.00BGN

0/100